Acest model de acord stabilește Termenii și condițiile în care PPM INTERNET INC., O companie înființată în temeiul Legilor Comune va compensa modelul, pentru conținutul livrat.

Întrucât PPM INTERNET INC. Oferă un serviciu on-line – platformă web – prin care Modele pot afișa fluxuri video erotice în direct vizitatorilor și membrilor (“Service”), vinde imagini (clipuri video și fotografii), vinde sunete, vinde text, vânzarea de bunuri virtuale (minute de chat Skype, minute chat live) și monedă virtuală (sărutări, jetoane și credite), servicii de facturare, servicii de asistență pentru clienți și servicii de plăți. Serviciul permite contactul direct între vizitatori și membrii și model și un schimb de imagini, sunet și text pe o platformă online oferită de PPM INTERNET INC și numită “Site-ul personal al modelului” (“Service”). Interacțiunea dintre Vizitatori și Membri și Model este doar între adulți.

În acest model de acord, vom folosi termenul SkyPrivate / SkyPrivate.com pentru a vă referi la serviciile pe care PPM INTERNET INC. Le va furniza modelului.

ÎNTOTDEAUNA, Modelul este dispus să prezinte imagini și să transmită fluxuri video de sine însuși prin intermediul Serviciului. Fluxurile video furnizate pot conține materiale erotice.

PPM INTERNET INC. Și modelul este de acord după cum urmează:

1. DEFINIȚII

Companiile surorilor și mamei

Filiale, precum și corporații, parteneriate sau alte entități care controlează, sunt controlate de sau sub control comun cu PPM INTERNET INC,

Site-uri afiliate

Site-uri web deținute, controlate sau afiliate contractual la PPM INTERNET INC., Prin care Serviciul poate fi accesat și utilizat.

Conţinut

Text, imagini și / sau sunet livrate de model vizitatorilor și membrilor prin intermediul serviciului.

Sesiune

Viteza de timp luată în considerare pentru a calcula compensația datorată modelului, în timpul căreia acesta din urmă oferă conținut vizitatorilor și membrilor.

Jurisdicții relevante

Țara în care provine performanța modelului, țările în care vizitatorii și membrii accesează serviciul.

Termen

Perioada de timp în care prezentul acord va rămâne în vigoare

Vizitator sau membru

Utilizatorul care se bucură de majoritatea legală în jurisdicțiile relevante și care accesează și utilizează serviciul pentru a accesa performanțele și conținutul modelului

Model

O persoană individuală, indiferent de sexul său, care se bucură de o majoritate legală în jurisdicțiile relevante și care este de acord să acceseze și să utilizeze Serviciul pentru a furniza conținut vizitatorilor și membrilor sau membrilor.

Terț

Persoană fizică sau juridică care poate fi indirect implicată, dar nu este parte principală la un acord, contract, tranzacție, proces sau tranzacție (într-un anumit context, Skype poate fi considerat o terță parte, precum și un studio sau un procesator de plată )

2. OBIECTUL ACORDULUI DE MODEL

2.1 În conformitate cu termenii și condițiile prezentului model de contract, PPM INTERNET INC. Acordă prin prezenta un model o licență limitată personală, globală, neexclusivă, netransferabilă și nelimplicabilă pentru a accesa și a utiliza Serviciul în timpul Termenului.

2.2 PPM INTERNET INC poate, în orice moment, să refuze Modelul să acceseze și să utilizeze Serviciul fără a trebui să dea nici un motiv.

3. DREPTURILE ȘI DREPTURILE MODELULUI

a) Procesul de înregistrare

3.1 Modelul confirmă că este un adult consimțământ care are cel puțin 18 ani (18 ani) sau care se bucură de vârsta majorității legale în jurisdicțiile relevante unde această majoritate este peste 18 ani (18 ani).

3.2 Modelul înțelege că, înainte de a utiliza Serviciul, va trebui să furnizeze anumite informații către PPM INTERNET INC în timpul procedurii de înregistrare online, incluzând:

 • (i) o copie color colorată a cărții de identitate sau a pașaportului;
 • (ii) un număr de cont de plată, așa cum este indicat de model, cum ar fi, dar nu exclusiv, un cont bancar, card Mastercard preplătit;
 • (iii) Alte informații necesare în timpul procedurii de înregistrare.

3.3 Modelul se va asigura că toate informațiile de înregistrare oferite către PPM INTERNET INC. Vor fi întotdeauna exacte și actualizate, atâta timp cât prezentul Contract va rămâne în vigoare.

3.4 Modelul înțelege că accesul și utilizarea în cadrul Serviciului necesită combinarea unui login și a unei parole strict confidențiale. Modelul este responsabil pentru a lua toate măsurile de precauție pentru a le menține în siguranță și pentru a se asigura că acestea rămân strict confidențiale. Modelul își asumă toate riscurile care decurg din cunoștințele terțelor părți și / sau utilizarea parolei / parolei și / sau a activităților care apar în contul Serviciului în cadrul modelului. În cazul în care modelul și-a pierdut login-ul și / sau parola sau au motive să suspecteze că au devenit cunoscute unei terțe părți neautorizate, Modelul va notifica imediat PPM INTERNET INC.

3.5 Modelul înțelege că mai multe conturi nu sunt permise fără acordul skyprivate.com.

Dacă modelul avea un cont înregistrat în cadrul unui Studio, pentru a crea contul independent, va fi necesar:

 1. a) aprobarea Studio pentru noul cont independent;
 2. b) să treacă două luni dacă Studio nu este de acord cu această decizie – în acest caz, contul înregistrat în Studio va fi închis;
 3. c) 2 luni de la ultima activitate din contul vechi;

Dacă un model independent necesită un cont nou, acesta poate deschide un cont nou după 2 luni de la ultima activitate din vechiul cont.

b) echipamente

3.6 Modelul este singurul responsabil pentru alegerea, achiziționarea, instalarea, operarea și întreținerea echipamentului și a software-ului necesar accesării și utilizării Serviciului.

3.7 Modelul înțelege că echipamentele și software-ul care vor fi necesare și utilizate vor trebui să respecte cerințele tehnice furnizate de PPM INTERNET INC. Pentru a accesa și utiliza Serviciul.

3.8 Dacă accesați produsele noastre prin intermediul unor furnizori terți, nu suntem responsabili sau răspunzători pentru conținutul, modificările sau acuratețea tehnică a acestor produse. Utilizarea acestor produse de la terțe părți este condiționată de condițiile de utilizare a acestora.

Modelul înțelege că PPM INTERNET INC. Își rezervă dreptul de a închide contul Model dacă PPM INTERNET INC. Va primi 3 declarații scrise de la Vizitatori și Membri despre încălcarea Modelului termenilor și condițiilor Serviciului. Dacă aceste declarații vor fi considerate adevărate de către PPM INTERNET INC., După o analiză riguroasă, susținută de dovezi de la ambele părți (model și vizitatori / membri), contul model va fi suspendat.

Ca și în cazul rapoartelor periodice, în care PPM INTERNET INC întreabă atât membrul, cât și modelul de dovezi pentru a determina rezultatul raportului, ne rezervăm dreptul de a avea o procedură similară pentru rapoartele privind prețul- modificări minime sau modificări ale prețului clientului chiar înainte de apel. Această procedură specifică se va face numai pentru modelele care nu au avut anterior rapoarte.

Modelul înțelege că trebuie să adauge cel puțin 3 fotografii de profil de calitate în contul său SkyPrivate pentru a verifica identitatea de la care ar trebui să se prezinte modelul minim de 1 imagine. Toate imaginile de profil încărcate ar fi trebuit să corespundă identității reale a modelului. Utilizarea imaginilor false nu este permisă. Dacă modelul nu va adăuga alte imagini după mai multe notificări din partea echipei de asistență, PPM INTERNET INC. Își rezervă dreptul de a închide permanent contul de model.

În cazul în care primiți erori în timpul accesării produsului prin intermediul furnizorilor terți, înțelegeți și sunteți de acord că nu vom fi responsabili pentru acest lucru și că utilizarea de către dvs. a acestor produse de la terțe părți face obiectul condițiilor de utilizare a acestora.

c) livrarea conținutului

3.9 Modelul înțelege că va fi în sarcina acestuia să pregătească, să creeze și să livreze conținut personal vizitatorilor și membrilor. Modelul este responsabil pentru a fi în conformitate cu toate reglementările aplicabile din țara sa de reședință.

3.10 Modelul înțelege că utilizarea Serviciului pentru a furniza conținut vizitatorilor și membrilor este întotdeauna opțională și niciodată obligatorie. Modelul este complet gratuit să transmită conținut vizitatorilor și membrilor, acționând în mod independent în această privință și să decidă la discreția sa exclusivă cu privire la timpul, durata și interpretarea acestuia, având în vedere faptul că acesta trebuie să respecte întotdeauna acest acord, în special cu această clauză 3.

Modelul are întotdeauna dreptul de a refuza livrarea conținutului anumitor vizitatori și membri sau de a opri sesiunea, în timpul unei sesiuni de plată pe minut.în orice situație, în orice moment.

Modelul asigură că acesta va putea să furnizeze conținutul pentru care a fost plătit în avans pentru Vizitatori și Membri, altfel plata nu va fi livrată în contul său.

3.11 Modelul trebuie să fie văzut tot timpul în timpul sesiunii și se angajează să deconecteze și să încheie sesiunea dacă trebuie să părăsească spațiul de unde are loc performanța.

3.12 Modelul asigură accesul și utilizarea Serviciului în conformitate cu acest model de acord și că conținutul oferit vizitatorilor și membrilor va respecta orice lege, reglementare sau practici și îndrumări general acceptate.

3.13 În special, modelul nu este autorizat:

 • (i) să furnizeze conținut care reprezintă pornografie tare, cum ar fi, dar nu numai, pedofilia, zoofilia, urologia sau necrofilia;
 • (ii) să acționeze ca o altă persoană (de exemplu, ca reprezentant al PPM INTERNET INC. sau al unei persoane responsabile de Serviciu);
 • (iii) Instigarea vizitatorilor și a membrilor să desfășoare activități ilegale;
 • (iv) transmiterea conținutului sau a datelor care ar putea cauza pagube la PPM INTERNET INC., vizitatori și membrii sau alte modele;
 • (v) solicită vizitatorilor și membrilor să furnizeze date cu caracter personal;
 • (vi) să furnizeze vizitatorilor și membrilor date cu caracter personal sau date ale unor terțe părți;
 • (vii) a lua legătura cu vizitatorii și membrii prin intermediul altora înseamnă că serviciul (cum ar fi, dar nu exclusiv, telefonul);
 • (viii) să furnizeze informații furnizate de PPM INTERNET INC în cadrul încheierii și executării prezentului Acord către terțe părți, inclusiv Vizitatori și Membri și alte Modele, în special, dar nu exclusiv în ceea ce privește modul în care este compensat Modelul.

3.14 Modelul este de acord că vizitatorii și membrii pot accesa și utiliza Serviciul prin intermediul diferitelor site-uri afiliate.

3.15 Modelul nu se va angaja în nicio activitate care interferează sau întrerupe Serviciul (sau Serviciul și rețelele care sunt conectate la Serviciu).

d) Impozite

3.16 Modelul este responsabil pentru declararea venitului care rezultă din livrarea conținutului și pentru a acționa în conformitate cu orientările emise de autoritățile competente în materie de TVA, fiscalitate și securitate socială.

4. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

4.1 Modelul recunoaște și este de acord că PPM INTERNET INC. Deține sau are dreptul de a exercita toate drepturile de proprietate intelectuală necesare pentru a se angaja în acest Acord și de a oferi acces și utilizare a Serviciului.

4.2 Dacă nu se stabilește altfel în scris cu PPM INTERNET INC., Nimic din acest Contract dă dreptul de a utiliza orice model de proprietate intelectuală care PPM INTERNET INC. Deține sau are dreptul de a exercita, inclusiv mărci comerciale, logo-uri sau nume de domenii.

4.3 Modelul va informa imediat PPM INTERNET INC. Despre orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală pe care ar trebui să o cunoască.

4.4 Modelul nu este permis de a reproduce, difuza, afișa, distribui, pune la dispoziție sau să modifice în orice alt mod material de proprietate intelectuală care aparțin unor terțe părți, cum ar fi materiale cu drepturi de autor, mărci comerciale sau alte informații private în timpul sesiunilor sale fără a fi obținut o autorizație prealabilă scrisă din dreapta deținători.

4.5 Modelul acordă PPM INTERNET INC. O licență nelimitată la nivel mondial, transferabilă, sub-licențiată și neexclusivă asupra conținutului furnizat prin intermediul Serviciului vizitatorilor și membrilor, incluzând dar fără a se limita la drepturi de autor și drepturi de publicitate, cum ar fi numele de ecran și imaginea în special să le reproducă, să le adapteze, să le modifice, să le traducă, să le publice, să le pună la dispoziție, să le publice, să le difuzeze, să le difuzeze, să le retransmită sau să le distribuie în orice mod.

4.6 Redevența legată de utilizarea modelului de proprietate intelectuală așa cum este definită în clauza 4.5 este inclusă în remunerația prevăzută la clauza 5.

5. PLATA

5.1 Modelul are dreptul de a obține o remunerație pe minut de sesiune pe vizitator, o remunerație pentru conținutul virtual vândut, o remunerație pentru moneda virtuală vândută, stabilită la următoarea adresă: http://www.skyprivate.com . (Taxa pentru serviciul de conținut).

5.2 Suma care va fi plătită de Vizitatori și Membri este taxată direct de către Companiile de Surori și / sau Mame ale PPM INTERNET INC. Și / sau site-urile afiliate ale PPM INTERNET INC.

5.3 PPM INTERNET INC va furniza modelului o prezentare electronică a taxei pentru servicii de conținut facturate la începutul fiecărei luni pentru luna precedentă.

5.4 PPM INTERNET INC. Va avea grijă de plata prin transfer bancar, debit direct sau preplătit? Cardurile Mastercard pentru modelul contului de plată menționat în procesul de înregistrare (clauza 3.2). PPM INTERNET INC este îndreptățită să perceapă costurile de administrare care trebuie plătite în legătură cu transferurile directe de debit către banca modelului, respectiv banca modelului sau cardul preplatit Mastercard al modelului.

5.5 În absența oricăror litigii legate de prezentarea electronică prezentată în conformitate cu clauza 5.3, plățile vor fi efectuate în 14 zile de la înregistrarea cererii de plată.

5.6 În cazul în care operațiunile de plată frauduloasă sunt efectuate de către Vizitatori și Membri, Modelele nu vor primi remunerația.

5.7 Plățile pe skyprivate.com pot fi efectuate numai pe platforma skyprivate.com, orice alte modalități de plată nu sunt permise și skyprivate.com nu poate fi tras la răspundere pentru probleme legate de alte metode de plată. În cazul în care utilizați alte metode de plată, în afară de cea autorizată bt SkyPrivate, contul va fi reziliat fără notificare prealabilă.

6. DATE PERSONALE

6.1 Modelul autorizează PPM INTERNET INC. Să colecteze și să prelucreze datele sale personale în contextul îndeplinirii prezentului Acord, adică în special în ceea ce privește:

 • (i) procesarea plăților;
 • (ii) să gestioneze și să permită funcționarea Serviciului;
 • (iii) desfășurarea promovării Serviciului;
 • (iv) Să se apere.

6.2 Datele care vor fi colectate prin accesarea și utilizarea Serviciului sunt în special: timestamp, adresa IP, jurnale de conectare, jurnale de chat, jurnale de ecran, jurnale de flux.

6.3 Modelul autorizează PPM INTERNET INC. Să stocheze conținutul, integral sau parțial, în scopuri publicitare sau în scopuri comerciale, precum și să administreze Serviciul.

6.4 Modelul autorizează PPM INTERNET INC. Să-și împărtășească și să transfere datele personale și conținutul său cu terțe părți în scopul verificării identității, respectării procesului legal și autorităților, cum ar fi autoritățile fiscale, securitatea socială, investigațiile poliției sau ordinul judecătoresc, precum și să prevină frauda sau daunele iminente și să asigure securitatea Serviciului.

6.5 Modelul acordă în mod expres permisiunea către PPM INTERNET INC. De a transfera date personale și Conținut către o destinație din afara Uniunii Europene, așa cum este necesar pentru ca PPM INTERNET INC. Să își îndeplinească obligațiile și / sau drepturile prevăzute de prezenta Clauza 6.

7. INDEMNITATE & RĂSPUNDERE

7.1 Nici o prevedere a prezentului model nu va exclude sau va limita răspunderea PPM INTERNET INC. Pentru pierderi care nu pot fi excluse în mod legal sau limitate de legea aplicabilă.

7.2 Sub rezerva prevederilor generale ale Clauzei 7.1, PPM INTERNET INC. Nu va fi raspunzatoare pentru nici o pierdere sau dauna care poate fi cauzata echipamentului Model sau oricaror date care pot fi inregistrate pe acesta, incluzand dar fara a se limita la cele rezultate din probleme tehnice , defecțiuni, manipularea echipamentelor de rețea de către părțile neautorizate, supraîncărcarea rețelelor, contestarea, întreruperea serviciului Internet sau orice alte deficiențe de orice fel (a se vedea clauza 8.1).

7.3 PPM INTERNET INC. Nu va fi trasa la raspundere pentru daunele, pierderile, costurile si / sau cheltuielile cauzate de terti sau echipamentele folosite de Model pentru a accesa si utiliza Serviciul (vezi Clauzele 3.5).

7.4 Modelul este răspunzător, despăgubiți și păstrează inofensiv PPM INTERNET INC., Directorii, angajații și acționarii săi împotriva oricăror daune, pierderi, cheltuieli și costuri suportate direct sau indirect de către PPM INTERNET INC în legătură cu orice pretenții de orice natură apărute de la încălcarea oricăror termeni, declarații și / sau garanții făcute de model în prezentul acord, incluzând, dar fără a se limita la:

 • (i) orice dispute privind proprietatea intelectuală și / sau alte dispute care ar putea rezulta din accesul și utilizarea Serviciului de către model, în special, dar nu exclusiv, în ceea ce privește conținutul oferit vizitatorilor și membrilor;
 • (ii) Informațiile furnizate către PPM INTERNET INC în timpul procesului de înregistrare și al executării prezentului Acord;
 • (iii) neatenția și confidențialitatea informațiilor de conectare sau a contului.

7.5 Modelul înțelege și este de acord că este singurul responsabil pentru (și că PPM INTERNET INC. Nu are responsabilitatea de a modela sau de la orice terță parte) pentru orice conținut creat, transmis sau afișat de model în timpul utilizării serviciului și pentru consecințele acestuia . Modelul recunoaște că PPM INTERNET INC. Nu aduce nicio contribuție și nu joacă nici un rol și nici nu exercită nicio influență asupra conținutului furnizat de model prin intermediul Serviciului.

8. EXCLUDEREA GARANȚIILOR

8.1 Modelul înțelege că Serviciul este furnizat “ca atare” și fără nicio garanție de orice fel de la PPM INTERNET INC sau de la licențiați. Este responsabilitatea exclusivă a modelului de a obține și de a întreține echipamentele necesare pentru a accesa Serviciul. PPM INTERNET INC nu este responsabil nici pentru rețeaua (furnizorul), nici pentru software-ul necesar pentru utilizarea Serviciului.

8.2 PPM INTERNET INC, în special, nu reprezintă sau garantează că:

 • (i) Utilizarea Serviciului după model va satisface cerințele modelului;
 • (ii) Utilizarea Serviciului va fi neîntreruptă, în timp util, sigură sau fără erori;
 • (iii) Defectele în funcționarea sau funcționalitatea Serviciului, cum ar fi, dar nu exclusiv, calitatea legăturii dintre Vizitatori și Membri și Model vor fi corectate.

9. ÎNCHEIEREA

9.1 Acordul este încheiat pe o perioadă nedeterminată.

9.2 Fiecare parte poate rezilia prezentul acord în orice moment, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți, fără a fi nevoit să prezinte vreun motiv.

9.3 În absența unei încălcări a prezentului acord, partea care încheie contractul nu va avea nici o răspundere care rezultă numai din această reziliere.

9.4 Licența acordată de PPM INTERNET INC. La model (a se vedea clauza 2) va fi revocată la momentul încetării încheierii contractului. Contul modelului este suspendat și serviciul este dezactivat.

9.5 Modelul va distruge și / sau va returna software-ul și documentația prevăzută pentru a accesa și utiliza Serviciul în momentul în care terminarea devine efectivă, precum și orice copie a acestuia.

9.6 În absența unei încălcări a prezentului acord și după satisfacerea clauzei 9.5, Modelul are dreptul de a primi remunerația calculată pentru sesiunile care au avut loc până la data efectivă de încetare, cu excepția cazului în care rezilierea este rezultatul unui comportament fraudulos al Modelului, în caz în care (i) nu se datorează nicio remunerație și (ii) toate căile de atac disponibile conform legii aplicabile rezervate în favoarea PPM INTERNET INC. împotriva modelului.

9.7 Prevederile prezentului acord, a căror intenție și domeniu de aplicare sunt menite să rămână în vigoare după reziliere, vor rămâne în vigoare după terminarea acestora.

10. DESEMNAREA

10.1 Modelul înțelege că Licența acordată în conformitate cu clauza 2 nu este transferabilă și nu este sublicenșabilă. În nici un caz, Modelul nu va vinde, transfera, cesiona, sublicenciza sau dispune altfel niciunuia dintre drepturile și obligațiile conținute în acest Acord în orice mod, fără aprobarea scrisă prealabilă a PPM INTERNET INC.

10.2 Modelul este de acord cu faptul că PPM INTERNET INC. Are dreptul de a cesiona sau dispune în alt mod acest Acord în întregime sau parțial unei terțe părți.

11. FORȚA MAJORĂ

Niciuna dintre părți nu va fi responsabilă față de cealaltă pentru nerespectarea obligațiilor sale în cazul în care o astfel de nerespectare se datorează unor circumstanțe care nu se află sub controlul său rezonabil, incluzând, fără limitare, acte ale oricărui organism guvernamental, Fapte ale lui Dumnezeu, cum ar fi incendii, inundații, greve sau alte tulburări de muncă, indisponibilitatea sau întreruperea sau întârzierea în domeniul telecomunicațiilor sau al serviciilor terților sau incapacitatea de a obține bunurile sau energia utilizată sau echipamentele necesare pentru furnizarea de servicii în conformitate cu acestea.

12. INVALIDITATEA

12.1 În cazul în care o dispoziție a prezentului acord este deținută de o instanță competentă ca fiind nulă, nevalabilă sau inaplicabilă din orice motiv, o astfel de prevedere va fi executată în măsura posibilului, astfel încât să reflecte intenția părților.

12.2 Prevederile rămase vor continua în vigoare și fără a fi afectate sau invalidate în vreun fel.

12.3 În cazul în care separabilitatea prevăzută la clauza 12.2 modifică în mod semnificativ beneficiul economic al acestui Acord la PPM INTERNET INC., Clauza 12.2 nu se aplică și acordul va fi automat reziliat.

13. MODIFICAREA

13.1 PPM INTERNET INC își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul acord în orice moment.

13.2 Modificările aduse acestui Acord vor fi comunicate Modelului prin intermediul Serviciului sau prin orice alte mijloace, PPM INTERNET INC poate decide la discreția sa.

13.3 Modelul înțelege că caracteristicile și specificațiile tehnice ale Serviciului pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă.

13.4 Modelul înțelege și este de acord că utilizarea sa de către Serviciu după data la care au fost modificate termenii Acordului va fi considerat acceptare a versiunii actualizate a Contractului.

13.5 În cazul în care modelul nu este de acord cu astfel de modificări, acesta poate rezilia acordul în conformitate cu prevederile clauzei 9.2.

14. CAPACITĂȚI ȘI CLAUZĂ DE RAPORTARE

Titlurile și titlurile utilizate în prezentul acord sunt inserate numai pentru comoditate. Acestea nu fac parte din prezentul acord și nu vor fi utilizate în nici un fel pentru a interpreta sau interpreta prezentul acord.

15. CLAUZA DE CONSTRUCȚIE

Acordul va fi considerat a fi fost elaborat de ambele părți și, în cazul unui litigiu, nicio parte în cauză nu va avea dreptul să pretindă că orice dispoziție trebuie interpretată împotriva oricărei alte părți datorită faptului că a fost redactată de un partid particular.

16. CLAUZA DE LIMBA ENGLEZĂ

16.1 Prezentul acord este numai în limba engleză, limba care va controla în toate privințele și toate versiunile acestuia în orice altă limbă vor fi doar pentru cazare și nu vor fi obligatorii pentru părți.

16.2 Toate comunicările și anunțurile care trebuie făcute sau date în conformitate cu acordul vor fi în limba engleză.

16.3 Se consideră că modelul a înțeles și a convenit asupra oricărei dispoziții cuprinse în prezentul acord.

17. NOTIFICĂRI

17.1 Orice referire la o formă scrisă în conformitate cu prezentul acord trebuie să cuprindă mijloace electronice.

17.2 Orice notificare adresată fiecărei părți la prezentul acord va fi transmisă în scris adreselor următoare:

 • Pentru model: informații de contact ca în contul extranet

17.3 Orice notificare dată se consideră a fi fost comunicată în ziua expedierii dacă este trimisă electronic, respectiv două zile după expedierea prin poștă locală sau cinci zile după expediere, dacă este trimisă prin poștă aeriană.

18. LEGISLAȚIA ȘI JURISDICȚIA APLICABILE

18.1 Prezentul Acord și toate aspectele care decurg din prezentul Acord sau sunt legate de acesta vor fi guvernate de legile substanțiale ale României, fără a se ține seama de conflictele de legi ale acestora.

18.2 Orice controversă, revendicare sau diferend între părți care decurg din prezentul acord sau se referă la acesta se află sub jurisdicția exclusivă a Curții civile române și fiecare parte consimte irevocabil de jurisdicția și locul de desfășurare a acestei instanțe

Modelul este responsabil în mod independent de respectarea tuturor legilor aplicabile în toate acțiunile sale legate de utilizarea serviciilor SkyPrivate, indiferent de scopul utilizării. În plus, modelul trebuie să respecte toți termenii stabiliți în Politica de utilizare acceptabilă SkyPrivate.

În conformitate cu Politica de utilizare acceptabilă SkyPrivate, este posibil ca modelul să nu utilizeze serviciul SkyPrivate pentru activități care:

 1. încalcă orice lege, statut, ordonanță sau regulament.
 2. se referă la tranzacții care implică: (a) narcotice, steroizi, anumite substanțe controlate sau alte produse care prezintă un risc pentru siguranța consumatorilor, (b) echipamente de droguri, (c) articole care încurajează, promovează, facilitează sau instruiesc pe alții să se angajeze în activități ilegale, (d) bunuri furate, inclusiv produse digitale și virtuale; (e) obiecte care promovează ură, violență, intoleranță rasială sau exploatare financiară a unei infracțiuni; (f) articole considerate obscene; (g) elemente care încalcă sau încalcă vreun drept de autor (h) anumite materiale sau servicii orientate sexual, (i) muniții, arme de foc sau anumite părți sau accesorii ale armamentului, sau (j) anumite arme sau cuțite reglementate de legea aplicabilă.
 3. se referă la tranzacții care: (a) indică informațiile personale ale terților care încalcă legea aplicabilă; (b) sprijină schemele de piramidă sau ponzi, programele de matrice, alte sisteme de îmbogățire rapidă sau anumite programe de marketing pe mai multe niveluri; (c) sunt asociate cu achiziții de anuități sau contracte de loterie, sisteme de concedieri, bancare off-shore sau tranzacții de finanțare sau refinanțare a datoriilor finanțate printr-un card de credit; (d) sunt destinate vânzării anumitor elemente înainte ca vânzătorul să aibă controlul sau posesia (f) sunt asociate cu vânzarea cecurilor de călătorie sau a ordinelor de plată, (h) implică schimburi valutare sau verifică operațiunile de încasare sau (i) implică anumite servicii de reparații de credit, servicii de decontare a datoriilor, tranzacții de credit sau activități de asigurare.
 4. implică vânzările de produse sau servicii identificate de agențiile guvernamentale pentru a avea un risc ridicat de a fi frauduloase.
 5. încalcă legile sau regulamentele aplicabile industriei cu privire la vânzarea (a) produselor din tutun sau (b) medicamente și dispozitive cu prescripție medicală.
 6. să implice jocurile de noroc, jocurile și / sau orice altă activitate cu o taxă de participare și un premiu, inclusiv, dar fără a se limita la, jocuri de cazino, pariuri sportive, curse de cai sau oi, bilete de loterie, alte jocuri de noroc care facilitează jocurile de noroc, nu este definită legal ca o loterie) și tombole, cu excepția cazului în care operatorul a obținut aprobarea prealabilă de la SkyPrivate, iar operatorul și clienții se află exclusiv în jurisdicții în care astfel de activități sunt permise prin lege.
 1. ACORD DE CONTRACT

Prin acțiunea înregistrării ca model și prin utilizarea Serviciilor SkyPrivate, modelul este de acord cu termenii și condițiile specificate în prezentul contract (contract).

Termeni preluati de la siteul mama skyprivate.com cu care skypeshowprivate.com are un parteneriat printr-un program de affiliere